Mår

  En af de mest ødelæggende skadedyr i Danmark er måren. En husmår er også en af de mest besværlige skadedyr at slippe af med. Vi sikrer dig at du ikke alene slipper af med måren, men at det sker i overenstemmelse med gældende lovgivning. Vi giver dig også den nødvendige vejledning så du fremover undgår besøg af husmåren.

  Vi leverer efterfølgende en fuld rapport over skader som husmåren har været årsag til.

  Læs mere her om måren, hvordan du undgår den og hvordan den kan gøre skade på dit hus.

  Borebiller

  Uanset arten af borebille, er de i stand til at angribe alle sorter af træ. Ikke kun møbler, men også træet i dit hus konstruktion. Det gør borebiller til en besværlig og potentielt dyrt bekendtskab.

  Vi udfører en komplet gennemgang af din konstruktion, og foretager den nødvendige behandling over en periode på 12 måneder. Dette for at sikre at både borebillens æg og larver er udryddet. Læs mere om borebiller her.

  Er du bekymret for om du har borebiller, har vi her samlet nogle tegn på borebilleangreb.

  VÆGGELUS

  Danskernes rejsevaner har gjort væggelus til en udfordring. De gemmer sig i sprækker i træværk, gulve, madrasser, skabe, elektriske apparater og ligende.

  Væggelus er blodsugende tæger der besøger sin vært typisk en gang om ugen for at suge blod. Tægen efterlader kløende og irriteret hud.

  Langt de fleste udbrud af væggelus skyldes udlandsrejser. Har du efter en rejse til udlandet tegn på væggelus, kontakt os så hurtigt som muligt. Du kan læse mere om væggelus og tegn på dem her.

  Duer

  Duer er årsag til uønskede ekskrementer på tage, gavle, husmurer etc. Ikke alene er det visuelt skæmmende, men kan være årsag til misfarvninger da de indeholder store mængder urinsyre. Duer kan være årsag til uoprettelige skader på biler og andre lakerede overflader.

  Dueekskrementer rummer en smitterisiko, og duemider kan i sig selv være en plage for mennesker. De skal derfor altid fjernes af en fagmand.

  Læs mere her om hvordan du holder duer væk. Hvordan du undgår at få ødelagt biler og bygninger. Hvordan du sikrer at der ikke er duemider i beboelse.

  Murbier

  Uanset arten af borebille, er de i stand til at angribe alle sorter af træ. Ikke kun møbler, men også træet i dit hus konstruktion. Det gør borebiller til en besværlig og uvelkommen gæst, og potentielt dyrt bekendtskab.

  Vi udfører en komplet gennemgang af din konstruktion, og foretager den nødvendige behandling over en periode på 12 måneder. Dette for at sikre at både borebillens æg og larver er udryddet. Læs mere om borebiller her.

  Er du bekymret for om du har borebiller, har vi her samlet nogle tegn på borebilleangreb.

  Gåsebiller

  Danskernes rejsevaner har gjort væggelus til en reel udfordring i de danske hjem. I modsætning til de lus vi kender, lever væggelus ikke på dyr og mennesker. De gemmer sig i sprækker i træværk, gulve, madrasser, skabe, elektriske apparater og ligende.

  Væggelus er blodsugende tæger der besøger sin vært typisk en gang om ugen for at suge blod. Tægen efterlader kløende og irriteret hud, men overfører ikke sygdomme og ligende.

  Langt de fleste udbrud af væggelus skyldes udlandsrejser. Har du efter en rejse til udlandet tegn på væggelus, kontakt os så hurtigt som muligt. Du kan læse mere om væggelus og tegn på dem her.

  Mosegris

  Mosegrisen er naturligt forekommende i den danske natur. I danske haver og omkring bygninger er den dog uønsket. Det skyldes at mosegrisen lever af planter den fortrinsvis finder under jorden. Det betyder at træer, afgrøder etc. undermineres og ødelægges af mosegrise.

  Mosegrisen ødelægger, ligesom muldvarpen, din græsplæne og ligende arealer. Hvor muldvarpen kan fanges med fælder, kræver en mosegris en langt mere gennemgribende tilgang, og specialværktøj.

  Læs mere her om mosegrise, hvordan du undgår dem og hvordan de gør skade.

  Muldvarp

  Uanset arten af borebille, er de i stand til at angribe alle sorter af træ. Ikke kun møbler, men også træet i dit hus konstruktion. Det gør borebiller til en besværlig og uvelkommen gæst, og potentielt dyrt bekendtskab.

  Vi udfører en komplet gennemgang af din konstruktion, og foretager den nødvendige behandling over en periode på 12 måneder. Dette for at sikre at både borebillens æg og larver er udryddet. Læs mere om borebiller her.

  Er du bekymret for om du har borebiller, har vi her samlet nogle tegn på borebilleangreb.

  Myrer

  Lige så spændende myrer kan være at se på, lige så besværligt og irriterende er de i hus og have. Myren er en skadedyr, der underminerer huse, flisegange, terrasser etc.

  Er du træt af myrer? Så har du sikkert sat myrelokkedåser ud. Du har måske strøet med pulver fra det lokale byggemarked.

  Har ingen af disse tiltag gjort en forskel har du brug for professionel hjælp. Vi undersøger og lokaliserer myrernes tilholdsteder og færdsel, og foretager den nødvendige sprøjtebehandling der en gang for alle fjerner myren.

  Hvepse

  Det er ikke for ingenting at hvepsen er blevet kaldt "Røvhul med vinger". Gedehamsen/hvepsen hærger danske legepladser, loftrum, haver, udestuer etc. og udgør en besværlig og ubehagelig gæst. Hvepsestik er smertefuldt for både børn og voksne, og mange kan meget dårligt tåle hvepsens gift.

  Vi lokaliserer og fjerner hvepsebo i alle størrelser. Ligeledes opsporer vi hvepseboer hvis du pludselig oplever at der er markant flere hvepse end normalt, herunder underjordiske hvepsebo.

  Jo før du kontakter os jo bedre er det, da små hvepsebo er markant nemmere og billigere at fjerne.

  Møl

  Uanset arten af borebille, er de i stand til at angribe alle sorter af træ. Ikke kun møbler, men også træet i dit hus konstruktion. Det gør borebiller til en besværlig og uvelkommen gæst, og potentielt dyrt bekendtskab.

  Vi udfører en komplet gennemgang af din konstruktion, og foretager den nødvendige behandling over en periode på 12 måneder. Dette for at sikre at både borebillens æg og larver er udryddet. Læs mere om borebiller her.

  Er du bekymret for om du har borebiller, har vi her samlet nogle tegn på borebilleangreb.

  Rotter

  Rotter er uden tvivl en af de mest frygtede skadedyr. Årsagen skyldes dets evne til med stor hast at formere sig. Det skyldes at den meget ofte er smittebærer af alvorlige sygdomme. Ligeledes er rotten et skadedyr der om nogen kan ødelægge bygninger, kloakanlæg og installationer.

  Rottedyrsbekæmpelsen i Danmark foregår, grundet alvoren af rottens skadevirkning, i offentlige regi. Har du rotter eller mistanke om rotter skal du kontakte din kommune.

  Find kontaktinformationer til din egen kommune her.

  Kakerlakker

  Med en størrelse på 2-3 cm er kakerlakker relativt nemme at identificere. Kakerlakken er først og fremmest et skadedyr pga. dens evne til at bære på og overføre sygdomme som tyfus, dysenteri og salmonella. Videre udløser dens efterladenskaber allergier hos mennesker, særligt hvis man i forvejen er allergiker eller astmatiker.

  Kakerlakker spiser alt og trives alle steder hvor der er varme og fugt.

  Kan du ikke selv slippe af med kakerlakker kan det være nødvendigt at få dit hus gennemgået af en professionel skadedyrsbekæmper.

  Mus

  Uanset arten af borebille, er de i stand til at angribe alle sorter af træ. Ikke kun møbler, men også træet i dit hus konstruktion. Det gør borebiller til en besværlig og uvelkommen gæst, og potentielt dyrt bekendtskab.

  Vi udfører en komplet gennemgang af din konstruktion, og foretager den nødvendige behandling over en periode på 12 måneder. Dette for at sikre at både borebillens æg og larver er udryddet. Læs mere om borebiller her.

  Er du bekymret for om du har borebiller, har vi her samlet nogle tegn på borebilleangreb.

  Skægkræ

  Danskernes rejsevaner har gjort væggelus til en reel udfordring i de danske hjem. I modsætning til de lus vi kender, lever væggelus ikke på dyr og mennesker. De gemmer sig i sprækker i træværk, gulve, madrasser, skabe, elektriske apparater og ligende.

  Væggelus er blodsugende tæger der besøger sin vært typisk en gang om ugen for at suge blod. Tægen efterlader kløende og irriteret hud, men overfører ikke sygdomme og ligende.

  Langt de fleste udbrud af væggelus skyldes udlandsrejser. Har du efter en rejse til udlandet tegn på væggelus, kontakt os så hurtigt som muligt. Du kan læse mere om væggelus og tegn på dem her.

  Måger

  Måger er et stadig voksende problem i både land og by-zoner. Med deres agressive adfærd, larm og svineri er de ikke velkommen ret mange steder.

  Mågen er ikke klassificeret som værende et skadedyr, hvorfor der er en række restriktioner der skal overholdes i bekæmpelsen af dem.

  Eftersom måger lever længe og i store kolonier kan de imidlertid være en så stor belastning at der skal skrides professionelt ind. Du kan her læse mere om hvordan du undgår måger, og hvordan vi kan hjælpe dig med det.

  Dræbersnegl

  Dræbersneglen, også kendt som den iberiske skovsnegl, er en invasiv art der ikke i Danmark har nogen naturlige fjender. Dræbersneglen er altædende og stærkt ødelæggende for særligt haveejere.

  Bekæmpelse af dræbersnegle kræver en langvarig og ihærdig indsats, hvor den enkeltes egen indsats er afgørende. Vi leverer både fuld behandling, men også delvis behandling og hjælp til bekæmpelse.

  Her kan du læse mere om hvad vi tilbyder og hvad du selv kan gøre for at slippe af med dræbersneglen.

  Flagermus

  Flagermus er som udgangspunkt ikke et skadedyr. Der kan dog være mange grunde til at de er uønskede og man gerne så dem tage ophold andensteds. Eftersom flagermusen, i alle dens underarter og afskygninger, er fredet, må hverken private eller professionelle aflive dem.

  Ønsker man alligevel at slippe af med flagermus er det ofte muligt på anden vis at få dem udsluset så de kan tage ophold andensteds. Det kræver omhyggelig planlægning og timing at foretage en sådan operation, og bør kun udføres af professionelle.

  testing